Wymogi ustawowe

IDD informacja
Obowiązki informacyjne agenta ubezpieczeniowego w związku z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń

*Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486)

  1. Dane Agenta Ubezpieczeniowego – Art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy*

„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna jest Agentem Ubezpieczeniowym – multiagentem (działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń) oraz wykonuje czynności agencyjne dla innych agentów ubezpieczeniowych – multiagentów – Art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy*

„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna z/s Plac Wolności 4-5, 45-018 Opole NIP: 7543319206, Regon: 387981920, KRS: 0000879808 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

Unilink Spółka Akcyjna z/s ul. Krakowska 2, 02-284 Warszawa NIP: 1132398690, Regon: 015284773, KRS:0000341057 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

Harpie & Orły Sprzedaży Sp. z o.o. z/s ul. Dolnej Wsi 129, 44-100 Gliwice NIP: 6312655961, Regon: 360558565, KRS: 0000916246 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

ASF PREMIUM Sp. z o.o. z/s ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce NIP: 8212650586, Regon: 366616625, KRS: 0000664284 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

  1. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych – Art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy*

„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna jest wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych – numer wpisu 11248856/A

Unilink S.A. jest wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych – numer wpisu 11173943/A

Harpie & Orły Sprzedaży Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych – numer wpisu 11224796/A

ASF PREMIUM Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych – numer wpisu 11234179/A

Rejestr agentów dostępny jest na stronie https://au.knf.gov.pl/Au_online/ Aby sprawdzić wpis w rejestrze należy uzupełnić co najmniej dwa pola formularza (np. „Numer Agenta” i „Miejscowość”) i użyć przycisku „Wyślij zapytanie”

  1. Działalność agencyjna – Art. 22 ust.1 pkt 4 Ustawy*

„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna prowadzi działalność na rzecz:

COMPENSA (Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. VIG)
DEFEND INSURANCE (Defend Insurance Sp. z o.o.)
FORTEGRA (Fortegra Europe Insurance Company Limited)
HESTIA (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.)
HESTIA (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.)
INTERRISK (Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A. VIG)
LEADENHALL (Insurance S.A.)
UNIQA (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna)
UNUM ŻYCIE (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.)

Unilink S.A. prowadzi działalność agencyjną na rzecz:

AEGON (Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna)
AGRO (AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
ALLIANZ (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.)
ALLIANZ ŻYCIE (Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.)
AWP P&C (AWP P&C S.A. Oddział w Polsce)
BALCIA (Balcia Insurance SE Oddział w Polsce)
COLLONADE (Collonade Insurance Societe Anonyme)
COMPENSA (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG)
COMPENSA (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG)
DALLBOGG (Insurance JSC Company DallBogg: Life and Health)
ERGO HESTIA (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.)
ERGO HESTIA ŻYCIE (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń  na Życie ERGO Hestia S.A.)
EUROINS (INSURANCE COMPANY „EUROINS” AD)
EUROINS (INSURANCE COMPANY EUROINS JSC.)
EUROPA (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.)
FORTEGRA (Fortegra Europe Insurance Company Limited)
GENERALI (Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
GENERALI (Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
GENERALI AGRO (Generali AGRO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
INTER PARTNER (Inter Partner Assistance S.A.)
INTER POLSKA (Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.)
INTERRISK (Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A. VIG)
INTER-ŻYCIE POLSKA( Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.)
LINK4 (Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
LLOYD’S (LLOYD’S INSURANCE Company SA/NV)
LMG Forsakrings (LMG Forsakrings AB O/w Polsce)
NATIONALE (Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna)
POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE (Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)
PREVOIR (Prevoir  Ubezpieczenia na Życie Oddział w Polsce)
PRUDENTIAL (Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce)
PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.)
PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.)
SALTUS (Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
SALTUS ŻYCIE (Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)
SIGNAL IDUNA  (SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. )
SIGNAL IDUNA ŻYCIE (SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.)
SQUARELIFE (Squarelife Lebenversicherungs Aktiengesellschaf)
TRASTI (ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.)
TUW TUW (TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
TUZ (TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
UNIQA (Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)
UNIQA (Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
UNUM (Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A)
VH Polska (VH Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce)
VIENNA LIFE (Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.)
WEFOX(Wefox Insurance AG S.A. Oddział w Polsce)
WIENER (Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG.)

Harpie & Orły Sprzedaży Sp. Z o.o.  prowadzą działalność agencyjną na rzecz:

ACCREDITED (Insurance Europe)
ALLIANZ (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.)
ALLIANZ ŻYCIE (Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.)
AXA (Partners)
BALCIA (Balcia Insurance SE Oddział w Polsce)
COMPENSA (Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. VIG)
COMPENSA ŻYCIE (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG)
ERGO HESTIA (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.)
ERGO HESTIA ŻYCIE (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń  na Życie ERGO Hestia S.A.)
EUROINS (EINS Polska Sp. z o.o)
EUROP ASSISTANCE (Europ Assistance SA)
GAP FORTEGRA (DEFEND INSURANCE A FORTEGRA COMPANY)
GENERALI (Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
GENERALI (Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
INTER POLSKA (Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.)
INTERRISK (Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A. VIG)
INTER-ŻYCIE POLSKA( Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.)
LEADENHALL (Leadenhall Polska S.A.)
LINK4 (Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
LUX-MED (LMG Försäkrings AB S.A.)
NATIONALE (Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna)
AGRO (Ubezpieczenia –  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
POLISA ŻYCIE (Polisa Życie Ubezpieczenia Sp. z o.o.)
PREVOIR (Prevoir  Ubezpieczenia na Życie Oddział w Polsce)
PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.)
PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.)
SALTUS (Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
SALTUS ŻYCIE (Saltus TU Życie SA)
SIGNAL IDUNA  (SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. )
SIGNAL IDUNA ŻYCIE (SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.)
TRASTI (Zavarovalnica Triglav d.d.)
TUW TUW (TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
TUZ (TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
UNIQA (Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
UNQA (Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)
UNUM (Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A)
VH POLSKA (Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce)
VIENNA LIFE (Vienna Life Vienna Insurance Group)
WAGAS (Warranty And GAP Administration Services)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.)
WIENER (Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG.)

ASF PREMIUM Sp. z o.o.  prowadzi działalność agencyjną na rzecz:

AGRO (Ubezpieczenia –  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
ALLIANZ (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.)
ALLIANZ ŻYCIE (Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.)
AWP P&C (AWP P&C S.A. Oddział w Polsce)
BALCIA (Insurance SE Oddział w Polsce)
COLLONADE (Collonade Insurance Societe Anonyme)
COMPENSA (Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. VIG)
COMPENSA ŻYCIE (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG)
ERGO HESTIA (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.)
ERGO HESTIA ŻYCIE (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń  na Życie ERGO Hestia S.A.)
EUROP ASSISTANCE (Europ Assistance SA)
EUROPA (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A)
EUROPA (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A)
FORTEGRA (Fortegra Europe Insurance Company Limited)
GENERALI (Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
GENERALI (Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
INTER POLSKA (Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.)
INTERRISK (Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A. VIG)
INTER-ŻYCIE POLSKA( Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.)
LINK4 (Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
LLOYD’S (LLOYD’S INSURANCE Company SA/NV)
LMG FORSAKRINGS AB O/W POLSCE
NATIONALE (Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna)
Open Life (Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.)
PREVOIR (Prevoir  Ubezpieczenia na Życie Oddział w Polsce)
PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.)
PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.)
SIGNAL IDUNA (SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. )
SIGNAL IDUNA ŻYCIE (SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.)
TRASTI (Zavarovalnica Triglav d.d.)
TUW TUW (TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
TUZ (TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
UNIQA (Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)
UNIQA (Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
UNUM (Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A)
VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG (Vereinigte Hagelversicherung VVAG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce)
VIENNA LIFE (Vienna Life Vienna Insurance Group)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.)
WIENER (Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG.)

  1. Charakter wynagrodzenia – Art. 22 ust. 1 pkt 5 oraz Art. 22 ust. 3 Ustawy*

„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna, z tytułu zawierania umów ubezpieczenia, otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne uwzględnione w składce ubezpieczeniowej, a także może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne oraz inne zachęty finansowe wynikające z realizacji planów sprzedażowych lub udziałów w konkursach.

  1. Brak powiązań właścicielskich – Art. 22 ust. 4 Ustawy*

„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna nie posiada akcji ani udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów „Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników

Unilink S.A. nie posiada akcji ani udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów Unilink S.A. uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników

Harpie & Orły Sprzedaży Sp. z o.o. nie posiada akcji ani udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów Harpie & Orły Sprzedaży Sp. z o.o. uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników

ASF PREMIUM Sp. z o.o. nie posiada akcji ani udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów ASF PREMIUM Sp. z o.o. uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników

  1. Informujemy, że zgodnie z Art.22 ust. 1 pkt 6 Ustawy*, Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz skierowania sporu do rozwiązania pozasądowego.
  1. Informujemy, że zgodnie Art. 22 ust.1 pkt 4 Ustawy*, pełnomocnictwa udzielone agentowi znajdują się do wglądu w siedzibie firmy „Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna z/s 45-018 Opole, ul. Plac Wolności 4-5.

Copyright © 2014 – 2023 Centrum Ubezpieczeń PARTNER | Polityka prywatności | Wymogi ustawowe IDD

W celach statystycznych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na ich używanie oraz na zasady Polityki Prywatności i plików cookies. Pliki cookies można zablokować za pomocą opcji dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej.

Copyright © 2014 – 2023 Centrum Ubezpieczeń PARTNER | Polityka prywatności | Wymogi ustawowe

W celach statystycznych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na ich używanie oraz na zasady Polityki Prywatności i plików cookies. Pliki cookies można zablokować za pomocą opcji dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej.

Zadzwoń
Wyznacz trasę