Wymogi ustawowe

IDD informacja
Obowiązki informacyjne agenta ubezpieczeniowego w związku z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń

*Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486)

1. Dane Agenta Ubezpieczeniowego – Art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy*

„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna jest Agentem Ubezpieczeniowym – multiagentem (działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń) oraz wykonuje czynności agencyjne dla innych agentów ubezpieczeniowych – multiagentów – Art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy*

„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna z/s Plac Wolności 4-5, 45-018 Opole NIP: 7543319206, Regon: 387981920, KRS: 0000879808 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna
Unilink Spółka Akcyjna z/s ul. Krakowska 2, 02-284 Warszawa NIP: 1132398690, Regon: 015284773, KRS:0000341057 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna
Harpie & Orły Sprzedaży Sp. z o.o. Sp. k. z/s ul. Dolnej Wsi 129, 44-100 Gliwice NIP: 6312655961, Regon: 360558565, KRS: 0000538926 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

2. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych – Art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy*
„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna jest wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych – numer wpisu 11248856/A
Unilink S.A. jest wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych – numer wpisu 11173943/A
Harpie & Orły Sprzedaży Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych – numer wpisu 11224796/A
Rejestr agentów dostępny jest na stronie https://au.knf.gov.pl/Au_online/ Aby sprawdzić wpis w rejestrze należy uzupełnić co najmniej dwa pola formularza (np. „Numer Agenta” i „Miejscowość”) i użyć przycisku „Wyślij zapytanie”

3. Działalność agencyjna – Art. 22 ust.1 pkt 4 Ustawy*

„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna prowadzi działalność na rzecz:
ALLIANZ (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A.)
AXA (AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
HESTIA (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.)
INTERRISK (Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A. VIG)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.)
DEFEND INSURANCE (Defend Insurance Sp. z o.o.)

Unilink S.A. prowadzi działalność agencyjną na rzecz:
AVIVA (Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.)
AXA UBEZPIECZENIA (Axa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.)
AXA (Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
BALCIA (Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce)
COMPENSA (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG)
COMPENSA (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG)
DAS (D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.)
GEFION (Gefion Insurance A/A)
GENERALI (Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
GENERALI (Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
WIENER (Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
INTER PARTNER (Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce)
LINK4 (Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
POLISA ŻYCIE (Polisa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG)
PRAMERICA ŻYCIE (Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.)
PZU S.A. (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.)
SALTUS (Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
SIGNAL IDUNA (Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
SIGNAL IDUNA (Signal Iduna Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
HESTIA (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A)
HESTIA (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA)
ALLIANZ (Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A.)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.)
INTER POLSKA (Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.)
INTER POLSKA ŻYCIE (Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska Życie S.A.)
INTERRISK (Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A. VIG)
INTER-ŻYCIE (Inter Życie Polska S.A.)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.)
CONCORDIA (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Polska)
TUW TUW (TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
TUZ (TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
UNIQA (Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
UNIQA (Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)
CONCORDIA (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Polska)
LEADENHALL (Leadenhall Polska S.A.)
AEGON (Aegon Magyarorszag Altalanos Biztosito S.A.)
BENEFIA (Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG)
METLIFE (Metlife Towarzystwo ubezpieczeń na życie I reasekuracji S.A.)
PREVOIR-VIE (Prevoir-vie groupe Prevoir S.A. – Oddział w Polsce)
COLLONADE (Collonade Insurance Societe Anonyme)

Harpie & Orły Sprzedaży prowadzą działalność agencyjną na rzecz:
ALLIANZ (Towarzystwo Ubezpieczeń Polska S.A.)
ALLIANZ ŻYCIE (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A.)
AXA UBEZPIECZENIE (Axa Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.)
AXA (Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
COMPENSA (Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. VIG)
COMPENSA ŻYCIE (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG)
CONCORDIA (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Polska)
CONCORDIA (Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A.)
DAS (D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.)
GENERALI (Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
GENERALI (Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
GOTHAER (Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
HESTIA (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.)
INTERRISK (Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A. VIG)
INTERPOLSKA (Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.)
LEADENHALL (Leadenhall Polska S.A.)
LINK4 (Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
MACIF (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Macif Życie S.A.)
PRAMERICA (Pramerica Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.)
PREVOIR (Prevoir-vie groupe Prevoir S.A. – Oddział w Polsce)
POLISA ŻYCIE (Polisa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG)
PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.)
PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.)
RESO (Reso Europa Service Sp. z o.o.)
SALTUS (Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
UNIQA (Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
UNQA (Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)
TUW TUW (TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
TUW TUZ (TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.)
WARTA (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.)

4. Charakter wynagrodzenia – Art. 22 ust. 1 pkt 5 oraz Art. 22 ust. 3 Ustawy*
„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna, z tytułu zawierania umów ubezpieczenia, otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne uwzględnione w składce ubezpieczeniowej, a także może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne oraz inne zachęty finansowe wynikające z realizacji planów sprzedażowych lub udziałów w konkursach.

5. Brak powiązań właścicielskich – Art. 22 ust. 4 Ustawy*
„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna nie posiada akcji ani udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów „Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników

Harpie & Orły Sprzedaży Sp. z o.o. nie posiada akcji ani udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów Harpie & Orły Sprzedaży Sp. z o.o. uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników

Unilink S.A. nie posiada akcji ani udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów Unilink S.A. uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników

6. Informujemy, że zgodnie z Art.22 ust. 1 pkt 6 Ustawy*, Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz skierowania sporu do rozwiązania pozasądowego.

7. Informujemy, że zgodnie Art. 22 ust.1 pkt 4 Ustawy*, pełnomocnictwa udzielone agentowi znajdują się do wglądu w siedzibie firmy „Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna z/s 45-018 Opole, ul. Plac Wolności 4-5.

Copyright © 2014 – 2023 Centrum Ubezpieczeń PARTNER | Polityka prywatności | Wymogi ustawowe IDD

W celach statystycznych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na ich używanie oraz na zasady Polityki Prywatności i plików cookies. Pliki cookies można zablokować za pomocą opcji dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej.

Copyright © 2014 – 2023 Centrum Ubezpieczeń PARTNER | Polityka prywatności | Wymogi ustawowe

W celach statystycznych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na ich używanie oraz na zasady Polityki Prywatności i plików cookies. Pliki cookies można zablokować za pomocą opcji dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej.

Zadzwoń
Wyznacz trasę