Ubezpieczenie transportowe jest jednym z elementów zarządzania ryzykiem w firmie, zajmującej się przewozem ładunku o różnym charakterze i specyfikacji. Zapewnia ochronę przed skutkami ewentualnych szkód, co przekłada się na bardziej świadome zarządzanie biznesem i większą szansę na uniknięcie problemów finansowych. Ubezpieczenie transportowe jest jednym z rodzajów specjalistycznego ubezpieczenia, które jest dedykowane do konkretnej branży i zostało opracowane z uwzględnieniem jej specyfiki. Od początku naszej działalności jesteśmy bardzo mocno związani z branżą transportową, doskonale znamy i rozumiemy potrzeby podmiotów w niej działających.

Ubezpieczenie transportoweOC spedytora

OC spedytora dotyczy jego odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody towaru, które zostały wyrządzone z powodu niewłaściwej realizacji warunków umowy lub też niewykonania zlecenia.

OC przewoźnika

Jest to ubezpieczenie transportowe obejmujące odpowiedzialność przewoźnika za ewentualną utratę lub uszkodzenie towaru podczas jego przewozu, co musi być zgodne z zawartą umową między podmiotami.

Ubezpieczenie transportowe CARGO

Ubezpieczenie transportowe CARGO chroni przed skutkami szkód wyrządzonych w trakcie transportu, które wystąpiły na skutek zdarzeń losowych, które uwzględnione są przez warunki ubezpieczenia.

Warunki i zakres ubezpieczenia transportowego zależą więc od obowiązków i zakresu działania podmiotu decydującego się na zabezpieczenie przewożonego towaru.

EnglishGermanUkraine
Zadzwoń
Wyznacz trasę