Ubezpieczenia grupowe skierowane są do pracowników oraz innych grup społecznych, jak spółdzielnie pracownicze czy związki zawodowe. Zabezpieczają pracownika finansowo (oraz jego rodzinę) w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych, jak pobyt w szpitalu, ciężka choroba, nieszczęśliwy wypadek lub też śmierć. Ubezpieczenie grupowe cechuje się niską stawką, co wynika m.in. z przynależności do niego wielu osób. Mogą z niego skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także prowadzące własną działalność gospodarczą, czy też będące zatrudnione w oparciu o umowę o dzieło i wykonujące wolny zawód.

Benefity wynikające z ubezpieczenia grupowego

Zakres ubezpieczenia grupowego wynika z wybranego wariantu, jak również indywidulanych ustaleń z klientem. Związanych jest z nim wiele korzyści:

 • możliwość ochrony na całym świecie
 • bardzo wysoka suma gwarancyjna
 • możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową współmałżonka i dzieci
 • wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia grupowego nie polega podatkowi dochodowemu oraz spadkowemu
 • pracownik może posiadać opcję indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
 • ubezpieczenie takie stanowi dodatkową korzyść dla pracownika
 • możliwość rozszerzenia o prywatne świadczenia medyczne
 • możliwość oparcia o ubezpieczenie grupowe systemu motywacyjnego w firmie
 • możliwość refundacji leków dla pracownika
 • możliwość refundacji rehabilitacji, wizyt u lekarza specjalisty, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego lub też opieka nad dzieckiem
 • ubezpieczenie takie stanowi korzyść podatkową dla pracownika, ponieważ zalicza się do kosztu uzyskania przychodu
 • z ubezpieczenia grupowego mogą skorzystać osoby, które nie są zatrudnione w ramach np. „grupy otwartej”
EnglishGermanUkraine
Zadzwoń
Wyznacz trasę