Wraz z rozwojem cyfryzacji oraz nieustannym wzrostem usług świadczonych drogą internetową zwiększyła się liczba cyberprzestępstw. Ubezpieczenie od cyberryzyk jest stosunkowo nowym produktem ubezpieczeniowym, jednak o bardzo dużym potencjale, odpowiadającym potrzebom i specyfice współczesnego biznesu. Ubezpieczenie od cyberryzyk zapewnia ochronę i wsparcia na wypadek zdarzeń cybernetycznych, a także przypadków dotyczących naruszenia danych. Dotyczy to m.in. ataków hakerskich i nieprzestrzegania przepisów z zakresu prywatności. W ramach ubezpieczenia od cyberryzyk przedsiębiorca otrzymuje odszkodowanie, rekompensatę utraconych strat oraz pokrycie kosztów ewentualnych napraw.

Zagrożenia w cyberprzestępczości

Na skutek coraz częstszego korzystania z sieci informatycznych zwiększyła się też podatność przedsiębiorstw na zagrożenia cybernetyczne. Ubezpieczenie od cyberryzyk zapewnia ochronę przed skutkami wielu niepożądanych działań w sieci, w tym:

  • phishingu – kradzież danych poprzez przyjmowanie tożsamości innej osoby
  • malware – złośliwe oprogramowania, których celem jest zainfekowanie komputera
  • ataków DoS i DDoS – masowy atak na system, mający na celu połączenie się z nim

Jak działa ubezpieczenie od cyberryzyk?

Ubezpieczenie od cyberryzyk pozwala na pokrycie kosztów roszczeń, skierowane do Ciebie w wyniku m.in. plagiatu, naruszenia prywatności lub praw autorskich. Dotyczy to również kosztów naprawy wyrządzonych szkód oraz rekompensaty utraty zysku.

EnglishGermanUkraine
Zadzwoń
Wyznacz trasę