Ubezpieczenie ochrony prawnej to zabezpieczenie przedsiębiorcy przed ryzykiem związanym z wysokimi kosztami wynikającymi z postępowania sądowego. Pokrywa ono zarówno opłaty sądowe, jak również wszelkie koszty dotyczące pomocy prawnej. Prowadzenie własnej działalności to bardzo dużo obowiązków, których nie zawsze przedsiębiorca ma pełną świadomość. Ubezpieczenie ochrony prawnej ma na celu maksymalnie ograniczyć konsekwencji będących następstwem nieznajomości prawa i czynności, które są niezgodne z jego zasadami.

Co obejmuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty związane z opłatami sądowymi i pomocą adwokata. Dotyczy to wynagrodzenia prawnika, opłat od pozwu czy apelacji, kosztów wynikających z postępowania przed organami administracji państwowej oraz samorządowej, kosztów postępowania egzekucyjnego, a także zwrotów kosztów strony przeciwnej, jakie zostały zasądzone wyrokiem sądu. Ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje ponadto dostęp do porad prawnych, z których można skorzystać w każdej sprawie związanej z prowadzoną działalnością.

Bezpłatne wsparcie prawne dla firm

Przestrzeganie prawa jest obowiązkiem każdego obywatela. Jego znajomość jest bardzo różna, ponadto trzeba uwzględnić nieustanne zmiany w nim wprowadzane. Ubezpieczenie ochrony prawnej pozwala na darmowe korzystanie ze wsparcia prawnika w celu nie tylko postępowania sądowego, ale też porad na każdym etapie prowadzonej działalności.

EnglishGermanUkraine
Zadzwoń
Wyznacz trasę