Gwarancja ubezpieczeniowa jest umową, którą zawiera wykonawca usługi i zamawiający. Na mocy umowy zamawiający usługę w przypadku jej niewykonania lub niewywiązania się z obowiązku przez wykonawcę otrzymuje rekompensatę w postaci konkretnej sumy pieniędzy, często pozwalającą pokryć wyrządzone szkody. Gwarancja ubezpieczeniowa chroni zarówno zleceniodawcę, jak również wykonawcę. Podmiot wykonujący zlecenie ma solidne zabezpieczenie przez zakład ubezpieczeniowy na wypadek nieświadomej niewłaściwej realizacji zlecenia. Z kolei zamawiający może liczyć na zadośćuczynienie w momencie, kiedy firma nie wywiąże się z umowy.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowej

Poszczególne rodzaje gwarancji ubezpieczeniowej różnią się zakresem i rodzajem ochrony. Wyróżnić możemy wadium, czyli zabezpieczenie zapłaty w postępowaniach przetargowych. Gwarancja ubezpieczeniowa dotyczy również zwrotu zaliczki w przypadku niewywiązania się z umowy, zleceniodawca otrzymuje zapłaconą wcześniej zaliczkę. Ubezpieczenie może obejmować ponadto wywiązanie się z umowy, czyli zgodności wykonania zlecenia w ramach spisanych ustaleń. Innym rodzajem gwarancji jest gwarancja należytego wykonania. Dotyczy ona wykonania zlecenia/kontraktu w ustalonym terminie i według konkretnych wytycznych/zasad.

Większość firm korzystających z gwarancji ubezpieczeniowej należą do branży budowlanej. Mogą z niego skorzystać jednak również inne przedsiębiorstwa.

EnglishGermanUkraine
Zadzwoń
Wyznacz trasę