https://ubezpieczenia.opole.pl/wp-content/uploads/2021/04/ubezpieczenie-do.gif

Ubezpieczenia D&O

Ubezpieczenie D&O często nazywane jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków zarządu. Ma na celu zabezpieczenie interesu majątkowego kadry zarządzającej przez udzielenie ochrony na wypadek roszczeń podmiotów trzecich o naprawienie szkody wyrządzonej w skutek nieprawidłowego działania członków zarządu lub innych osób sprawujących funkcje menadżerskie.

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem D&O i co zapewnia polisa?

Na kadrze zarządzającej spółek z o.o., akcyjnych czy spółdzielni ciąży odpowiedzialność cywilna za ewentualne szkody wyrządzone przez te osoby na rzecz spółki bądź osób trzecich. Wysokość odszkodowania z tytułu ewentualnych roszczeń może być bardzo duża.

Ubezpieczenie D&O chroni m.in. członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów, głównego księgowego, jak również wszystkich pracowników pełniących funkcje nadzorcze lub zarządcze w spółce, a także ich współmałżonków i spadkobierców. Chroni te osoby w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z wykonywaną funkcją. Zapewnia też pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, administracyjnych czy też cywilnoprawnych.

Zakres ten może również zostać rozszerzony – zgodnie ze specyfiką działalności konkretnego podmiotu oraz zapotrzebowaniem.

Formularz kontaktowy

  bt_bb_section_top_section_coverage_image

  Copyright © 2014 – 2023 Centrum Ubezpieczeń PARTNER | Polityka prywatności | Wymogi ustawowe IDD

  W celach statystycznych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na ich używanie oraz na zasady Polityki Prywatności i plików cookies. Pliki cookies można zablokować za pomocą opcji dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej.

  Copyright © 2014 – 2023 Centrum Ubezpieczeń PARTNER | Polityka prywatności | Wymogi ustawowe

  W celach statystycznych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na ich używanie oraz na zasady Polityki Prywatności i plików cookies. Pliki cookies można zablokować za pomocą opcji dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej.

  Zadzwoń
  Wyznacz trasę