Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to pakiet ochronny dla firmy, który zabezpiecza ją przed skutkami i konsekwencjami wynikającymi z wyrządzonych szkód i krzywd osobom trzecim. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to inaczej ubezpieczenie OC, którego warunki są ustalane z uwzględnieniem branży, wielkości firmy, liczby zatrudnionych pracowników, a także specyfiki wykonywanych przez nich obowiązków i poziomu ryzyka wyrządzenia szkód. Jest to ubezpieczenie niezbędne dla każdego podmiotu, pozwalające wyraźnie ograniczyć ewentualne straty i koszty.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Jest to oferta opracowana na podstawie potrzeb przedsiębiorców. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dedykowane jest dla małych i dużych firm niezależnie od branży oraz specyfiki zawodu. Stanowi ochronę dla wszelkich podmiotów oraz osób fizycznych. Ważne jest jednak, aby było dopasowane do indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz możliwości klienta.

Rodzaje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Oferujemy indywidualny pakiet ubezpieczeniowy dla klientów biznesowych. Możemy zaproponować różne rodzaje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oferta jest bardzo zróżnicowana. Znajduje się w niej m.in. ubezpieczenie OC pracodawcy, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC zawodu, przewoźnika i spedytora, ubezpieczenie OC za szkody w środowisku, a także najemcy zarówno nieruchomości, jak też ruchomości.

EnglishGermanUkraine
Zadzwoń
Wyznacz trasę