Ubezpieczenie zawodowe dedykowane jest dla osób wykonujących konkretny zawód. Jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w ramach prowadzonej działalności zawodowej. Ubezpieczenie zawodowe pokrywa koszty dotyczące szkód rzeczowych oraz strat finansowych osób trzecich. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a także będące zatrudnione na postawie umowy o pracę, o dzieło i umowę zlecenie.

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów ubezpieczenie zawodowe jest obowiązkowe dla wyspecjalizowanych grup społecznych, których praca związana jest z wysokim ryzykiem wyrządzenia szkód klientom, co przekłada się na duże koszty z tego wynikające. Wśród takich podmiotów są radcy prawni i adwokaci, lekarze, notariusze i zarządcy nieruchomości.

Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie zawodowe

Ubezpieczenie zawodowe w podstawowym pakiecie jest obowiązkowe dla wskazanych w Rozporządzeniu zawodów. Można je też rozszerzyć o dodatkowe świadczenia i tym samym powiększyć zakres ochrony. Jest to już w pełni dobrowolne i wynika z własnej potrzeby. Na takie dobrowolne ubezpieczenie zawodowe mogą się zdecydować też osoby wykonujące inne zawody, np. nauczyciele, fryzjerzy, elektrycy czy kucharze. Zakres świadczenia jest dopasowywany indywidualnie do charakteru i specyfiki branży.

EnglishGermanUkraine
Zadzwoń
Wyznacz trasę