Ubezpieczenie turystyczne to ochrona dla klientów indywidualnych w podróży. Obejmuje ono wyjazdy krajowe i zagraniczne. Wiele osób w trakcie swoich podróży korzysta z wypoczynku w sposób aktywny, uprawiając różnego rodzaju sporty. Ubezpieczenie turystyczne jest dopasowane do potrzeb klienta z uwzględnieniem wykonywanych przez niego aktywności, warunków panujących w konkretnym kraju, a także ryzyka wystąpienia ewentualnych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje ochronę w sytuacjach następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnia finansowanie kosztów leczenia w placówkach publicznych jak i prywatnych oraz inne świadczenia dodatkowe, np. pokrycie kosztów akcji ratunkowej i transportu medycznego.

Warianty ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie turystyczne może obejmować:

  • finansowania leczenia w placówkach medycznych publicznych jak i prywatnych
  • zwrot kosztów akcji ratowniczych np. użycie helikoptera, skutera śnieżnego
  • zwrot kosztów leczenia do wysokości sumy gwarancyjnej w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby
  • zwrot kosztów transportu medycznego (w tym lotniczego), zwrot kosztów transportu medycznego do kraju, a także zwrot kosztów przewozu zwłok
  • zwrot kosztów wizyty lekarskiej

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego m.in. o ubezpieczenie bagażu, co jest szczególnie ważne w przypadku podróżowania samolotem czy autokarem, gdzie istnieje podwyższone ryzyko jego zgubienia, kradzieży czy zniszczenia. Świadczenie możemy też uzupełnić o ubezpieczenie sprzętu sportowego, jeżeli na wyposażeniu naszego bagażu znajduje się kosztowny sprzęt. Ponadto w skład ubezpieczenia turystycznego może wchodzić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w podróży. Warto jest się nad nim zastanowić, jeżeli w trakcie wakacji planujemy korzystać ze ścieżki rowerowej, stoku narciarskiej czy innego miejsca, gdzie jesteśmy narażeni na wyrządzenie krzywdy osobie trzeciej.

EnglishGermanUkraine
Zadzwoń
Wyznacz trasę