UBEZPIECZENIA MIENIA

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dedykowane jest ubezpieczenie mienia. Dzięki takiemu ubezpieczeniu można w łatwy sposób zabezpieczyć majątek wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od ryzyk bardzo różnego typu. Dzięki takiemu działaniu można skutecznie zabezpieczyć się przed utratą możliwości zarobkowej pracy w momencie powstania niekorzystnego zdarzenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w tym produkcie może być dopasowany do potrzeb klienta. Poza standardową grupą ryzyk przedsiębiorca może zawnioskować o rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka niestandardowe.

Ubezpieczenie mienia zwane jest także potocznie "ubezpieczeniem firmowym". Nazwy „ubezpieczenie firmowe” nie można brać dosłownie, jest to tylko i wyłącznie potoczna nazwa ubezpieczenia. Ubezpieczenie to może mieć bardzo zróżnicowany zakres ochrony ubezpieczeniowej w zależności od wymagań i potrzeb klienta.

Co można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mienia firmy?

 • budynki oraz inne nieruchomości należące do przedsiębiorcy
 • maszyny, urządzenia oraz wyposażenie firmy
 • okna, drzwi, szyby i witryny
 • wyposażenie
 • niskocenne składniki majątku firmy
 • środki obrotowe
 • wszelkiego typu nakłady inwestycyjne
 • inne wartości materialne
 • mienie należące do pracowników

Od jakich ryzyk można się ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mienia?

 • pożaru
 • trzęsienia ziemi
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • kradzieży z włamaniem
 • rabunku
 • rozboju
 • aktu wandalizmu (dewastacji)

Dodatkowo maszyny i urządzenia w firmie mogą zostać ubezpieczone od ryzyk związanych z niewłaściwą obsługą, pożarem, celowym uszkodzeniem przez osoby trzecie, zalaniem, zdarzeniami losowymi (takimi jak, grad, uderzenie pioruna itp.), brakiem doświadczenia pracowników w obsłudze, wadami konstrukcyjnymi i wadami materiałowymi. Biorąc pod uwagę coraz większą informatyzację przedsiębiorstw istnieje możliwość ubezpieczenia także nośników pamięci służącym działalności gospodarczej.

Nasza multi agencja ubezpieczeniowa prowadzi doradztwo w zakresie doboru ubezpieczenia mienia dla przedsiębiorstw. Nasz doradca dojedzie do klienta, dopasuje zakres ochrony ubezpieczeniowej według potrzeb przedsiębiorstwa oraz znajdzie najlepszą ofertę ubezpieczenia spośród większości firm ubezpieczeniowych na rynku.