Ubezpieczenie mienia dedykowane jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Pozwala ono na zabezpieczenie majątku firmy oraz ochronę przed ryzykiem jego utraty. Zakres ubezpieczenia mienia dopasowany jest do indywidualnych potrzeb klienta, również z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka niestandardowe.

Co obejmuje ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenia mienia dedykowane jest zarówno dla małych, jak też dużych firm, dla przedsiębiorców pracujących w biurze, jak również prowadzących zakład przemysłowy lub produkcyjny. W ramach ubezpieczenia mienia ochronie mogą podlegać:

 • budynki oraz inne nieruchomości należące do przedsiębiorcy
 • maszyny, urządzenia oraz wyposażenie firmy
 • okna, drzwi, szyby i witryny
 • wyposażenie
 • niskocenne składniki majątku firmy
 • środki obrotowe
 • wszelkiego typu nakłady inwestycyjne
 • inne wartości materialne
 • mienie należące do pracowników

Ubezpieczenie mienia a rodzaje ryzyka

Od jakiego ryzyka można się ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mienia?

 • pożaru
 • trzęsienia ziemi
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • kradzieży z włamaniem
 • rabunku
 • rozboju
 • aktu wandalizmu (dewastacji)

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia mienia maszyny i urządzenia w firmie mogą zostać ubezpieczone od ryzyka związanego z niewłaściwą obsługą, pożarem, celowym uszkodzeniem przez osoby trzecie, zalaniem, zdarzeniami losowymi, brakiem doświadczenia pracowników w obsłudze, wadami konstrukcyjnymi i wadami materiałowymi.

EnglishGermanUkraine
Zadzwoń
Wyznacz trasę