Ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC to oferta skierowana dla klientów indywidualnych, będących właścicielami pojazdów. Różnią się one zakresem obejmowanych szkód, a także wysokością składki. Ponadto ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe, z kolei ubezpieczenie komunikacyjne AC dobrowolne.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Pokrywa szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni przed majątkowymi skutkami wyrządzenia szkody w przypadku kolizji lub wypadku zarówno na mieniu jak i osobie. Obecnie wszystkie polisy dla samochodów osobowych zarejestrowanych w naszym kraju posiadają takie same parametry w zakresie sum gwarancyjnych, do jakich ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność finansową. Ceny ubezpieczenia OC różnią się w zależności od pojazdu, jego marki, rocznika, stanu technicznego, ale też ewentualnych zniżek właściciela pojazdu wynikających z jego doświadczenia.

Ubezpieczenie komunikacyjne AC

Ubezpieczenie komunikacyjne AC, czyli AutoCasco, jest w pełni dobrowolne i nie musi być wykupywane przez kierowcę. Jego zakres różni się w zależności od wybranego wariantu i oferty zakładu ubezpieczeniowego. Świadczenie pokrywa koszty wyrządzone przez inne pojazdy, osoby trzecie, a także wynikające z działań zjawisk atmosferycznych. Ubezpieczenie AC chroni przed skutkami m.in. kolizji z innymi pojazdami, uszkodzenia auta przez zwierzęta, kradzieży, działań pogodowych, wybuchu i pożaru.

Zakup ubezpieczenia OC i AC w pakiecie to korzystne rozwiązanie cenowe, jak też maksymalna ochrona pojazdu.

EnglishGermanUkraine
Zadzwoń
Wyznacz trasę