UBEZPIECZENIA GRUPOWE NA ŻYCIE

Ubezpieczenia grupowe na życie to bardzo atrakcyjna oferta ubezpieczeniowa, skierowana do pracowników oraz innego rodzaju grup, takich jak spółdzielnie pracownicze czy związki zawodowe. Produkt ten zabezpiecza pracownika finansowo (oraz jego rodzinę) w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu, ciężka choroba, nieszczęśliwy wypadek lub też śmierć. Dzięki temu, że do ubezpieczenia przystępuje wiele osób jego stawka jest bardzo atrakcyjna przy wysokiej sumie gwarancyjnej. Niektóre firmy ubezpieczeniowe, które posiadamy w swojej ofercie proponują tego typu ubezpieczenia także w ramach odrębnie budowanej grupy dla osób niezatrudnionych na standardową umowę o pracę. Osoby osiągające dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, umowy o dzieło czy też wykonujące wolny zawód mogą liczyć na objęcie tym produktem. Zakres ubezpieczenia grupowego może być indywidualnie negocjowany i dostosowany do oczekiwań klienta.

Możliwe korzyści z zawarcia ubezpieczenia grupowego (w zależności od wybranego wariantu):

 • może obejmować ochroną na całym świecie
 • suma gwarancyjna może być bardzo wysoka
 • ochroną ubezpieczeniową mogą zostać także objęci współmałżonkowie
 • wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia grupowego nie polega podatkowi dochodowemu oraz spadkowemu
 • pracownik może posiadać opcję indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
 • ubezpieczenie takie stanowi dodatkową korzyść dla pracownika
 • możliwość rozszerzenia o prywatne świadczenia medyczne
 • możliwość oparcia o ubezpieczenie grupowe systemu motywacyjnego w firmie
 • możliwość refundacji leków dla pracownika
 • możliwość refundacji rehabilitacji, wizyt u lekarza specjalisty, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego lub też opieka nad dzieckiem
 • ubezpieczenie takie stanowi korzyść podatkową dla pracownika, ponieważ zalicza się do kosztu uzyskania przychodu

Ubezpieczenie grupowe na życie można zawrzeć nie będąc zatrudnionym:

Warto zaznaczyć, że jeśli z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie zawrzeć ubezpieczenia grupowego u pracodawcy można to zrobić indywidualne w ramach tzw. "grupy otwartej". Grupa otwarta to rozwiązanie dedykowane dla klientów naszej multiagencji . W ramach ubezpieczenia osoby nie związane stosunkiem pracy lub szukające dodatkowego zabezpieczenia mogą przystąpić i ubezpieczyć się na warunkach ubezpieczenia grupowego na bardzo preferencyjnych warunkach.