Ubezpieczenia

Ubezpieczenie 1.000.000 € na leczenie za granicą

W ofercie Ergo Hestia pojawiło się dodatkowe ubezpieczenie Best Doctors. Dotyczy ono organizacji oraz pokrycia kosztów leczenia poza granicami naszego kraju. Obejmuje poważne stany chorobowe i kompleksową opiekę medyczną wraz ze wszystkimi towarzyszącymi kosztami. Co zyskujesz dzięki ubezpieczeniu Best Doctors?

Zakres ubezpieczenia Best Doctors

Jest to ubezpieczenie pokrywające koszty organizacji wyjazdu i leczenia za granicą w ramach drugiej opinii medycznej. Realizowane jest w ramach poważnych stanów chorobowych, jak nowotwory oraz przeszczepy szpiku kostnego. Ponadto świadczenie jest wypłacalne przy zabiegach neurochirurgicznych, kardiochirurgicznych obejmujących wymianę zastawki serca oraz operacji naczyń wieńcowych. Maksymalna wysokość świadczenia to aż 1.000.000 euro, co pozwala nie tylko na sfinansowanie leczenia i zabiegu, ale również pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem i podróżą zarówno osoby ubezpieczonej, jak też osoby towarzyszącej.

Wsparcie finansowe i formalne

ERGO Hestia oferuje dwie opcje świadczenia i pomocy w ramach ubezpieczenia Best Doctors. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze stanów chorobowych, które są objęte świadczeniem, zapewnia organizację oraz sfinansowanie działań i formalności, dotyczących:

  • organizacji dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania raportu eksperta
  • tłumaczenia dokumentacji na dowolny język obcy
  • weryfikacji oceny histopatologicznej
  • przygotowania pisemnego raportu w języku polskim
  • dostarczenia dokumentacji medycznej do lekarza specjalisty

W momencie potwierdzenia stanu chorobowego przez eksperta ERGO Hestia w ramach oferty Best Doctors ubezpieczyciel oferuje organizację i pokrycie kosztów leczenia i pobytu za granicą. Ubezpieczony otrzymuje listę trzech klinik, w których może zostać przeprowadzone leczenie. Sfinansowana zostaje podróż ubezpieczonego i osoby towarzyszącej, a także zakwaterowanie. Ponadto pokrywane są koszty leczenia.

Zyskaj szansę na dostęp do fachowej zagranicznej opieki medycznej w przypadku wystąpienia poważnych stanów chorobowych!

EnglishGermanUkraine
Zadzwoń
Wyznacz trasę