KOMPLEKSOWA OFERTA DLA FIRM

W dzisiejszych czasach na ciągłość funkcjonowania firmy mogą wpłynąć czynniki ekonomiczne oraz zdarzenia losowe, które w 99% można zabezpieczyć dobrą polisą ubezpieczenia mienia, OC działalności i ubezpieczeń finansowych.

Wychodząc naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu oraz rosnącej złożoności ubezpieczeń firmowych, zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie obsługi tematów ubezpieczeniowych w przedsiębiorstwach. Dzięki szczegółowej analizie profilu działalności oraz doborze odpowiednich ubezpieczeń, zapewniamy Państwu spokój i bezpieczeństwo.

Według danych, aż 40% odmów wypłaty odszkodowania na polisach firmowych spowodowanych jest błędami przy ich zawieraniu!

Poprzez nasze kompleksowe podejście unikamy najczęściej popełnianych błędów, dzięki czemu właściciel firmy ma pewność, że w przypadku sytuacji kryzysowej nie spotka się z odmową wypłaty należnego świadczenia z powodu:

- błędów na polisach
- brakiem spełnienia minimalnych wymogów zabezpieczeń
- brakiem ubezpieczenia danego ryzyka

Dzięki współpracy z nami zyskujesz

 • gwarancje bezstronności i rzetelności w rekomendacji oferty
 • minimalizacje wysokości płaconych składek ubezpieczeniowych, przy jednoczesnej maksymalizacji zakresu ubezpieczenia
 • oszczędność czasu
 • brak dodatkowych kosztów, ponieważ za naszą pracę nie pobieramy dodatkowego wynagrodzenia
 • pewność zawarcia dobrego ubezpieczenia dopasowanego do profilu działalności

Oferowana przez nas kompleksowa obsługa obejmuje

 • analizę zagrożeń (ryzyk) wynikających z profilu prowadzonej działalności
 • analizę dotychczasowych polis oraz ich zakresu
 • opracowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego
 • analizę ofert towarzystw ubezpieczeniowych
 • rekomendacje najlepszej oferty
 • stałe doradztwo ubezpieczeniowe 
 • pomoc w procesie likwidacji szkód

W naszej ofercie dla firm znajdują się m.in.

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
 • ubezpieczenia mienia
 • ubezpieczenia techniczne
 • ubezpieczenia finansowe
 • ubezpieczenia komunikacyjne/flotowe