Gwarancja ubezpieczeniowa

15 maja 2021
https://ubezpieczenia.opole.pl/wp-content/uploads/2021/05/gwarancja-ubezpieczeniowa.jpg

Gwarancja ubezpieczeniowa – czym jest i kiedy Twoja firma jej potrzebuje

Firmy, aby mogły stabilnie i prężnie funkcjonować, potrzebują jak największej pewności, że nie poniosą strat, nawet jeśli kontrahent nie dotrzyma zobowiązania. Nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, jakie napotkamy na swojej biznesowej drodze.

Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi zabezpieczenie dla wierzyciela. W procesach budowlanych stosuje się ją w 99%. Jednak tak naprawdę większość przedsiębiorstw potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowej, gdyż ułatwiają one, a często są wręcz warunkiem zawarcia umowy z innymi firmami bądź instytucjami państwowymi.

Warto więc dowiedzieć się więcej na ten temat, aby jeszcze skuteczniej zarządzać ryzykiem i zapewnić bezpieczeństwo finansowe swojemu biznesowi.

Czym są gwarancje ubezpieczeniowe?

Gwarancja ubezpieczeniowa to rodzaj umowy pomiędzy zamawiającym usługę a jej wykonawcą. Gwarantem wywiązania się z niej jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Zawarte porozumienie powoduje, że zleceniodawca otrzymuje od wykonawcy określoną kwotę, jeśli wykonawca nie wywiąże się z umowy lub wykona usługę nienależycie. Określoną sumę pieniędzy wypłaca gwarant.

Gwarancja stanowi więc dla wierzyciela zapewnienie, że nie poniesie on straty, jeśli kontrahent nie dotrzyma umowy. Gwarancja ubezpieczeniowa nie jest uregulowana ustawowo, stosuje się w jej kontekście przepisy innych aktów prawnych, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ich nowelizacje i obowiązujące modyfikacje.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Zleceniodawca jest chroniony przez prawo na każdym etapie wykonania usługi przez wykonawcę. Gwarancja ubezpieczeniowa to najpopularniejszy rodzaj zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gwarancja ubezpieczeniowa ma jednak szerokie spektrum działania. Możemy wyszczególnić następujące rodzaje gwarancji:

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Jest wykorzystywana przy zawieraniu umów, np. kontraktów budowlanych. Gwarant, czyli towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty określonych w umowie gwarancyjnej kwot w sytuacji, w której zobowiązany nie wykonał lub niewystarczająco wykonał zobowiązanie.

Zleceniodawca zabezpiecza się w ten sposób na wypadek, gdyby warunki umowy nie zostały spełnione, lub nie zostały spełnione w terminie podanym na umowie, lub jakość towarów czy wykonanych usług była niezgodna z postanowieniami kontraktu, lub po prostu gdy którykolwiek punkt z umowy nie został należycie spełniony.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Obejmuje swoim zakresem koszty usunięcia wad i usterek, które powstały po zakończeniu kontraktu – w trakcie działania gwarancji jakości – a do których usunięcia zobowiązany jest podmiot, który wykupił gwarancję. Można ją wykupić po zakończeniu wykonania kontraktu, po zakończeniu działania gwarancji dobrego wykonania kontraktu lub jeszcze przed rozpoczęciem prac kontraktowych.

Gwarancja zapłaty wadium

Jeżeli chcemy wziąć udział w przetargu jest to niezbędna opłata jaką trzeba uiścić. Jest ona traktowana jako ochrona, zabezpieczenie dla oferenta, ponieważ wyłącza jego odpowiedzialność majątkową w przetargu. Po zakończeniu przetargu lub aukcji wadium jest zwracane jego uczestnikom.

Zalety gwarancji ubezpieczeniowej

Korzyści z posiadania gwarancji ubezpieczeniowej są nie do przecenienia. Stanowi wiarygodną formę zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Zobowiązanemu przedsiębiorcy pozwala spełnić wymagania kontrahentów żądających przedstawienia zabezpieczenia.  Umożliwia również uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie. Ogranicza konieczność zamrażania własnych środków finansowych.

Gwarancja ubezpieczeniowa wpływa również korzystnie na ocenę wiarygodności firmy jako partnera biznesowego. Stanowi potwierdzenie pozytywnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa prze niezależną instytucję finansową.

Warto pamiętać, że gwarancja ubezpieczeniowa nie zwalnia z wykonania zobowiązania nią zabezpieczonego.

Copyright © 2014 – 2023 Centrum Ubezpieczeń PARTNER | Polityka prywatności | Wymogi ustawowe IDD

W celach statystycznych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na ich używanie oraz na zasady Polityki Prywatności i plików cookies. Pliki cookies można zablokować za pomocą opcji dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej.

Copyright © 2014 – 2023 Centrum Ubezpieczeń PARTNER | Polityka prywatności | Wymogi ustawowe

W celach statystycznych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na ich używanie oraz na zasady Polityki Prywatności i plików cookies. Pliki cookies można zablokować za pomocą opcji dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej.

Zadzwoń
Wyznacz trasę